Szybka galeria

Wybrane zdjęcia do ogólnego zapoznania się z krajobrazem Turcji,
który sfotografowałem w roku 2011.