Zdjęcia ślubne

Jak wspaniałą rzeczą, jak wielkim dobrem jest miłość! To ona sprawia, że wszelkie brzemię staje się lekkie, a wszelka przeszkoda – łatwa [...] Kto kocha, fruwa jak ptak; kto kocha, pędzi jak wiatr; kto kocha, rozkwita radością; kto kocha, oddycha wolnością. Wszystko wszystkim oddaje, a wszystko u wszystkich posiada, bo przebywa w Dobru jedynym, które jest ponad wszelkie dobro, i z którego wszelkie dobro wypływa. Nie oczekuje darów, lecz ku samemu Darczyńcy się zwraca. Tomasz à Kempis – O naśladowaniu Chrystusa