Sakrament chrztu

Przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym
i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. [...] Tę posługę, którą posłani przez Chrystusa czynią i dają na mocy daru Bożego to, czego nie mogą uczynić i dawać sami z siebie, tradycja Kościoła nazywa "sakramentem". (KKK 871, 875)