Fotografia podróżnicza

Fotoreportaże ze świata i z najbliższej okolicy. Zdjęcia krajobrazowe, portretowe, przyrodnicze… Podczas ważniejszej dla mnie podróży aparat mam przy sobie. Odmienny krajobraz czy kultura to coś, co rozbudza we mnie zmysł fotoreportera i chęć podzielenia się tym, co widzę na swej drodze jako pielgrzym będący daleko od Pana (por. 2 Kor 5,6).